Pravidla a podmínky

JANA KYRIAKOU - PRAVIDLA A PODMÍNKY
ÚČASTI VE SKUPINOVÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍCH A DALŠÍCH AKCÍCH


OBECNÁ PRAVIDLA

 • Choďte včas - alespoň 5 min před začátkem lekce.
 • Před lekcí si připravte a po lekci ukliďte své pomůcky. 
 • Pokud se zpozdíte na skupinovou lekci, připojte se v tichosti, abyste nerušili ostatní.
 • Noste pohodlné oblečení, které vám dovolí volný pohyb.
 • Vypněte si své mobilní telefony.
 • Zůstaňte až do konce lekce z důvodu důležité závěrečné integrace celé praxe.
 • Pokud potřebujete odejít před koncem lekce, udělejte tak v tichosti, abyste nerušili ostatní.
 • Ve všech lekcích se navzájem respektujeme a používáme vlídná a nehodnotící slova, respektujeme každého osobní prostor, osobní praxi, právo nemluvit a nebýt rušen, právo upravit si praxi či kdykoliv z lekce odejít.
 • Respektujeme každého individuální osobní cestu, takže všechny diskuse a procesy během lekcí zůstávají důvěrné, jen mezi účastníky skupiny.

DISKRÉTNOST A DŮVĚRNOST

 • Jana Kyriakou prohlašuje, že veškeré osobní informace klientů všech lekcí i akcí jsou přísně důvěrné a že je nebude sdílet s třetími stranami.
 • Pro plné znění ochrany osobních údajů, klikněte ZDE

SKUPINOVÉ LEKCE S JANOU KYRIAKOU (Jana)

PLATBA ZA SKUPINOVÉ LEKCE

Jana nabízí dvě možnosti plateb: 

1. PŘEDPLATNÉ KURZU
2. JEDNOTLIVÉ VSTUPNÉ

Aktuální ceník za skupinové lekce naleznete ZDE.

 1. PŘEDPLATNÉ KURZU = ZÁVAZEK KE KONÁNÍ DOBRA (Doporučeno)

PŘEDPLATNÉ KURZU - DEFINICE A LOGISTIKA

 • Klient si může předplatit “kurz”/určité období určité skupinové lekce.
 • Období kurzu určuje Jana (většinou několik měsíců se specifickými daty).
 • Předplacená cena kurzu je levnější než cena za jednorázovou účast
 • Předplacení kurzu klientovi zaručuje místo v určité skupinové lekci.
 • Počet míst pro předplatné kurzu ve skupině je limitován dle určení Jany (většinou max. 12 lidí ve skupině).
 • Cena předplatného kurzu je oznámena Janou na začátku období a faktura zaslána klientovi e-mailem.
 • Faktura za předplatné kurzu musí být uhrazena klientem bankovním převodem nebo v hotovosti dle datumu splatnosti na faktuře.

PŘEDPLATNÉ KURZU - ZÁVAZEK KE KONÁNÍ DOBRA PRO SEBE, PRO SKUPINU A PRO ŠIRŠÍ KOMUNITU 

Co je obsaženo v ceně předplatného kurzu:

Klient*ka, jež si předplatí kurz rozumí, že předplatným přispívá k následujícímu:

 • Svému vlastnímu wellbeingu
 • K šíření většího dobra skrze budování, sdílení a rozvoj wellbeingu celé skupiny
 • K šíření dobra dále do světa za zdi jógové místnosti tím, že svůj vlastní a skupinový wellbeing nechá dále zářit na ostatní
 • Ke kvalitní a konsistentní práci Jany, včetně jejích nákladů na provoz těchto kurzů a poskytování podobných služeb znevýhodněným skupinám

Navíc:

 • 10 % z ceny předplatného kurzu, kterou klienti či klientky zaplatí, připadne české charitativní organizaci Nadace Terezy Maxove , která poskytuje služby a pomáhá znevýhodněným a opuštěným dětem.
 • Klienti*ky s předplaceným kurzem získají také přednostní přihlášení na workshopy, retreaty a další akce pořádané Janou, dále přístup ke slevám na jógové oblečení a pomůcky a další časově omezené slevy na služby a produkty.

Jakmile se klient*ka zaváže a zaplatí předplatné kurzu, nebudou možné žádné refundace ani náhrady zameškaných lekcí s touto výjimkou:

 • V případě, že se klient*ka nebude moci zúčastnit většiny lekcí v předplaceném kurzu z důvodu náhlého vážného dlouhotrvajícího zdravotního problému nebo náhlé životní události, může být převedena část předplacených prostředků do dalšího období, jinému klientovi nebo charitativní organizaci. Toto bude vyjednáno individuálně mezi klientem a Janou.

PŘEDPLATNÉ KURZU - PRAVIDLA POTVRZOVÁNÍ A RUŠENÍ ÚČASTI NA LEKCÍCH

 • Jana založí a spravuje uzavřenou WhatsApp skupinu pro účastníky*nice konkrétního předplaceného kurzu.
 • Každý týden, jeden den před lekcí (středa), Jana požádá klienty*ky ve skupině o potvrzení účasti na následující lekci (čtvrtek).
 • Každá klientka musí krátkou zprávou do WhatsApp skupiny potvrdit do 12:00 den před lekcí (středa), zda se následující lekce (ve čtvrtek) zúčastní.
 • Jana tak sleduje kapacitu jednotlivých lekcí a případně může volná místa nabídnout pro jednorázovou účast dalším klientům.

REGISTRACE NA KURZ

 • Na konci období kurzu Jana oznámí data a ceny dalšího období.
 • Klienti*ky, kteří mají předplacený stávající kurz, mají prioritu se zaregistrovat do dalšího období ve stávající skupině. 
 • Pokud klient*ka nepotvrdí svou účast v dalším období kurzu do data určeného Janou, bude jeho/její místo nabídnuto jinému klientovi.

2. JEDNOTLIVÉ VSTUPNÉ

JEDNOTLIVÉ VSTUPNÉ - LOGISTIKA

 • Klient*ka si může zaplatit jednorázovou účast ve skupinové lekci dle ceníku vydaného Janou.
 • Jednorázová účast na skupinové lekci je podmíněna volnými místy, které je nutné před lekcí potvrdit s Janou e-mailem, SMS nebo WhatsApp (obvykle den před lekcí).
 • V případě jednorázových účastí nelze zaručit stálé místo ve skupině.

JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ - PLATBY A RUŠENÍ LEKCÍ

 • Klient*ka si může zaplatit za jednu lekci v hotovosti při příchodu na lekci nebo si může zakoupit kredit na 5 lekcí (KREDIT) dle aktuálního ceníku Jany.
 • V případě, že klient*ka preferuje zakoupení KREDITU, může si jej koupit v hotovosti na lekci, nebo požádat Janu o zaslání faktury a zaplatit fakturu bankovním převodem.
 • V případě KREDITU, Jana bude odečítat hodnotu každé jednotlivé lekce dle aktuální účasti klienta*ky na lekcích.
 • KREDIT je platný 5 měsíců od data zakoupení.
 • Předplacení KREDITU nezaručuje trvalé místo ve skupině, dostupnost volného místa je vždy třeba ověřit podle odstavce výše - Jednotlivé vstupné - logistika a nezahrnuje žádnou slevu z ceny jednotlivého vstupného.
 • V případě, že Jana klientovi*ce potvrdí místo na lekci, klient*ka se zavazuje lekci uhradit.
 • V případě, že se klient, který se zavázal k jednorázové účasti nedostaví na lekci, jak bylo potvrzeno, musí i tak lekci uhradit - Jana zašle emailem pokyny k zaplacení kurzu bankovním převodem nebo odečte hodnotu lekce z předplaceného KREDITU.
 • Žádné náhrady či refundace zaplacených nebo předplacených jednotlivých lekcí nejsou možné.

 

ZDRAVÍ

 • Skupinové lekce Jany jsou pro obecně zdravé lidi.
 • Metody a techniky praktikované ve skupinových lekcích zahrnují fyzioterapeutická cvičení a cvičení na podporu duševního zdraví. I když jsou tato cvičení pozorně vybírána tak, aby podporovala fyzické i duševní zdraví a well-being, tyto skupinové lekce nenahrazují individuální terapii či zdravotní péči.
 • Jana nabízí modifikace většiny cviků, takže většina lekcí je vhodná pro všechny úrovně fyzické zdatnosti. Každý klient ve skupině však nese odpovědnost za naslouchání svému tělu a k upravení či zastavení praxe v případě bolesti.
 • V případě vážných či akutních zdravotních potíží (fyzických či duševních) musí klient konzultovat vhodnost praxe s Janou a informovat ji o případných změnách ve zdravotním stavu během trimestru. Klient by se měl poradit o svém zdravotním stavu a vhodnost účasti na lekci se svým zdravotním odborníkem před zahájením účasti.
 • Jana neodpovídá za žádnou fyzickou či duševní újmu klienta:
  • Pokud klient nenásleduje přesné instrukce.
  • Pokud klient nenaslouchá svému tělu a svým potřebám během lekce.
  • Pokud klient neprodiskutuje svůj zdravotní stav s Janou před lekcí.

SOUKROMÉ/INDIVIDUÁLNÍ LEKCE S JANOU KYRIAKOU

Jana nabízí 2 druhy individuálních lekcí:

 • Jógová terapie
 • Budování praxe pro osobní fitness a wellness

Popis a ceník individuálních lekcí jsou součástí složky Služby na webové stránce. V případě Jógové terapie, klient a Jana spolu podepíší smlouvu o spolupráci, která obsahuje i zdravotní dotazník. 

OBECNÁ PRAVIDLA INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ

ČAS A MÍSTO

 • Jana se s klientem dohodne na jednotlivé či na pravidelných lekcích v určitém čase a na určitém místě.

PLATBY A PLATNOST

 • Na základě dohody o počtu lekcí, Jana vystaví klientovi fakturu.
 • Faktura musí být klientem zaplacena bankovním převodem nebo hotově dle data splatnosti na faktuře.
 • V případě předplacení individuálních lekcí, musí klient tyto lekce využít v časovém horizontu 5 měsíců od data první lekce, kromě prázdnin a pokud se s Janou klient nedohodne jinak

PODMÍNKY RUŠENÍ AKCÍ 

 • Klient může individuální lekci zrušit 24 hodin předem bez poplatku.
 • Individuální lekce, které klient zruší méně než 24 hodin předem, budou započítány v plné výši.
 • Předplacené lekce nelze finančně refundovat.

ZDRAVÍ

 • Klient bude vyzván Janou ke sdílení jeho/jejího zdravotního stavu - fyzického i duševního, z důvodu nastavení vhodné praxe.
 • Klient souhlasí s tím, že zruší lekci v případě, že se nebude fyzicky či duševně cítit dobře.
 • Jana neodpovídá za žádnou fyzickou či duševní újmu klienta:
  • Pokud klient nenásleduje přesné instrukce.
  • Pokud klient nenaslouchá svému tělu a svým potřebám během lekce.
  • Pokud klient neprodiskutuje svůj zdravotní stav s Janou před lekcí.

WORKSHOPY & KURZY & RETREATY organizované Janou (akce)

 • Klient se může zaregistrovat na akci s Janou dle registračních instrukcí, které Jana oznámí s informacemi o akci.
 • Klient musí zaplatit fakturu za akci bankovním převodem nebo v hotovosti dle datumu splatnosti na faktuře.
 • Klientova registrace není platná do plného uhrazení částky dle faktury vystavenou Janou.

PODMÍNKY RUŠENÍ AKCÍ 

 • Klient může zrušit svou registraci na akci dle těchto podmínek, pokud Jana neoznámí jiné podmínky na specifickou akci:
  • 7 dní před akcí - bez poplatku
  • 6 - 2 dny před akcí - klientovi bude účtován poplatek 50% z celkové ceny akce
  • Méně než 2 day před akcí - klientovi bude účtován 100 % poplatek ceny akce

ZDRAVÍ

 • Skupinové lekce Jany jsou pro obecně zdravé lidi.
 • Metody a techniky praktikované ve skupinových lekcích zahrnují fyzioterapeutická cvičení a cvičení na podporu duševního zdraví. I když jsou tato cvičení pozorně vybírána tak, aby podporovala fyzické i duševní zdraví a well-being, tyto skupinové lekce nenahrazují individuální terapii či zdravotní péči.
 • Jana nabízí modifikace většiny cviků, takže většina lekcí je vhodná pro všechny úrovně fyzické zdatnosti. Každý klient ve skupině však nese odpovědnost za naslouchání svému tělu a k upravení či zastavení praxe v případě bolesti.
 • V případě vážných či akutních zdravotních potíží (fyzických či duševních) musí klient konzultovat vhodnost praxe s Janou a informovat ji o případných změnách ve zdravotním stavu během trimestru. Klient by se měl poradit o svém zdravotním stavu a vhodnost účasti na lekci se svým zdravotním odborníkem před zahájením účasti.
 • Jana neodpovídá za žádnou fyzickou či duševní újmu klienta:
  • Pokud klient nenásleduje přesné instrukce.
  • Pokud klient nenaslouchá svému tělu a svým potřebám během lekce.
  • Pokud klient neprodiskutuje svůj zdravotní stav s Janou před lekcí.

Jana Kyriakou si vyhrazuje právo na změnu podmínek, cen a časů.

© Jana Kyriakou 2019

Golden sun