Pravidla a podmínky

JANA KYRIAKOU - PRAVIDLA A PODMÍNKY
ÚČASTI VE SKUPINOVÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍCH A DALŠÍCH AKCÍCH


OBECNÁ PRAVIDLA

 • Choďte včas - alespoň 5 min před začátkem lekce.
 • Před lekcí si připravte a po lekci ukliďte své pomůcky. 
 • Pokud se zpozdíte na skupinovou lekci, připojte se v tichosti, abyste nerušili ostatní.
 • Noste pohodlné oblečení, které vám dovolí volný pohyb.
 • Vypněte si své mobilní telefony.
 • Zůstaňte až do konce lekce z důvodu důležité závěrečné integrace celé praxe.
 • Pokud potřebujete odejít před koncem lekce, udělejte tak v tichosti, abyste nerušili ostatní.
 • Ve všech lekcích se navzájem respektujeme a používáme vlídná a nehodnotící slova, respektujeme každého osobní prostor, osobní praxi, právo nemluvit a nebýt rušen, právo upravit si praxi či kdykoliv z lekce odejít.
 • Respektujeme každého individuální osobní cestu, takže všechny diskuse a procesy během lekcí zůstávají důvěrné, jen mezi účastníky skupiny.

DISKRÉTNOST A DŮVĚRNOST

 • Jana Kyriakou prohlašuje, že veškeré osobní informace klientů všech lekcí i akcí jsou přísně důvěrné a že je nebude sdílet s třetími stranami.
 • Pro plné znění ochrany osobních údajů, klikněte ZDE

SKUPINOVÉ LEKCE S JANOU KYRIAKOU (Jana K.)

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Klient může zaplatit za jednorázovou účast ve skupinové lekci dle aktuálního ceníku vydaného Janou Kyriakou. 
 • Jednorázová účast ve skupinové lekci závisí na volné kapacitě, což klient musí ověřit s Janou před začátkem lekce e-mailem nebo SMS. Jednorázová účast na skupinové lekci nemůže být zaručena.
 • Klient si může předplatit “trimestr” určité skupinové lekce. 
 • Období trimestru určuje Jana (většinou několik měsíců se specifickými daty).
 • Předplacená cena trimestru je levnější než cena za jednorázovou účast. 
 • Předplacení trimestru klientovi zaručuje místo v určité skupinové lekci.
 • Počet míst pro předplatné trimestru ve skupině je limitován dle určení Jany (většinou max. 12 lidí ve skupině).
 • Cena předplatného trimestru je oznámena Janou na začátku trimestru a faktura zaslána klientovi e-mailem.
 • Faktura za předplatné trimestru musí být uhrazena klientem bankovním převodem nebo v hotovosti dle datumu splatnosti na faktuře.

PODMÍNKY RUŠENÍ LEKCÍ 

 • Klient může “včas zrušit” jednotlivou předplacenou lekci do 12.00 hodin poledne den předem.
 • Takto “včas zrušená” lekce může být nahrazena v jiné skupinové lekci, kterou Jana nabízí v časovém horizontu daného trimestru.
 • “Včas zrušená” lekce může být také nabídnuta jiné osobě (kamarádce), která ji opět musí využít v časovém horizontu daného trimestru.
 • Po ukončení daného trimestru nemohou být žádné “včas zrušené” lekce převedeny do trimestru dalšího. Finanční náhrada není možná.
 • Pokud klient zruší předplacenou lekci po 12.00 h poledne den předem, takto zrušena lekce není považována za “včas zrušenou” a nemůže být nahrazena či finančně refundována.
 • Zrušené předplacené lekce/místa mohou být nabídnuty dalším klientům k jednorázové účasti nebo náhradě lekcí.

REGISTRACE NA TRIMESTR

 • Na konci trimestru Jana oznámí data a ceny dalšího trimestru.
 • Klienti, kteří mají předplacený stávající trimestr, mají prioritu se zaregistrovat do dalšího trimestru ve stávající skupině. 
 • Pokud klient nepotvrdí svou účast v dalším trimestru do data určeného Janou, bude jeho místo nabídnuto jinému klientovi.

ZDRAVÍ

 • Skupinové lekce Jany jsou pro obecně zdravé lidi.
 • Metody a techniky praktikované ve skupinových lekcích zahrnují fyzioterapeutická cvičení a cvičení na podporu duševního zdraví. I když jsou tato cvičení pozorně vybírána tak, aby podporovala fyzické i duševní zdraví a well-being, tyto skupinové lekce nenahrazují individuální terapii či zdravotní péči.
 • Jana nabízí modifikace většiny cviků, takže většina lekcí je vhodná pro všechny úrovně fyzické zdatnosti. Každý klient ve skupině však nese odpovědnost za naslouchání svému tělu a k upravení či zastavení praxe v případě bolesti.
 • V případě vážných či akutních zdravotních potíží (fyzických či duševních) musí klient konzultovat vhodnost praxe s Janou a informovat ji o případných změnách ve zdravotním stavu během trimestru. Klient by se měl poradit o svém zdravotním stavu a vhodnost účasti na lekci se svým zdravotním odborníkem před zahájením účasti.
 • Jana neodpovídá za žádnou fyzickou či duševní újmu klienta:
  • Pokud klient nenásleduje přesné instrukce.
  • Pokud klient nenaslouchá svému tělu a svým potřebám během lekce.
  • Pokud klient neprodiskutuje svůj zdravotní stav s Janou před lekcí.

SOUKROMÉ/INDIVIDUÁLNÍ LEKCE S JANOU KYRIAKOU

Jana nabízí 2 druhy individuálních lekcí:

 • Jógová terapie
 • Budování praxe pro osobní fitness a wellness

Popis a ceník individuálních lekcí jsou součástí složky Služby na webové stránce. V případě Jógové terapie, klient a Jana spolu podepíší smlouvu o spolupráci, která obsahuje i zdravotní dotazník. 

OBECNÁ PRAVIDLA INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ

ČAS A MÍSTO

 • Jana se s klientem dohodne na jednotlivé či na pravidelných lekcích v určitém čase a na určitém místě.

PLATBY A PLATNOST

 • Na základě dohody o počtu lekcí, Jana vystaví klientovi fakturu.
 • Faktura musí být klientem zaplacena bankovním převodem nebo hotově dle data splatnosti na faktuře.
 • V případě předplacení individuálních lekcí, musí klient tyto lekce využít v časovém horizontu 5 měsíců od data první lekce, kromě prázdnin a pokud se s Janou klient nedohodne jinak

PODMÍNKY RUŠENÍ AKCÍ 

 • Klient může individuální lekci zrušit 24 hodin předem bez poplatku.
 • Individuální lekce, které klient zruší méně než 24 hodin předem, budou započítány v plné výši.
 • Předplacené lekce nelze finančně refundovat.

ZDRAVÍ

 • Klient bude vyzván Janou ke sdílení jeho/jejího zdravotního stavu - fyzického i duševního, z důvodu nastavení vhodné praxe.
 • Klient souhlasí s tím, že zruší lekci v případě, že se nebude fyzicky či duševně cítit dobře.
 • Jana neodpovídá za žádnou fyzickou či duševní újmu klienta:
  • Pokud klient nenásleduje přesné instrukce.
  • Pokud klient nenaslouchá svému tělu a svým potřebám během lekce.
  • Pokud klient neprodiskutuje svůj zdravotní stav s Janou před lekcí.

WORKSHOPY & KURZY & RETREATY organizované Janou (akce)

 • Klient se může zaregistrovat na akci s Janou dle registračních instrukcí, které Jana oznámí s informacemi o akci.
 • Klient musí zaplatit fakturu za akci bankovním převodem nebo v hotovosti dle datumu splatnosti na faktuře.
 • Klientova registrace není platná do plného uhrazení částky dle faktury vystavenou Janou.

PODMÍNKY RUŠENÍ AKCÍ 

 • Klient může zrušit svou registraci na akci dle těchto podmínek, pokud Jana neoznámí jiné podmínky na specifickou akci:
  • 7 dní před akcí - bez poplatku
  • 6 - 2 dny před akcí - klientovi bude účtován poplatek 50% z celkové ceny akce
  • Méně než 2 day před akcí - klientovi bude účtován 100 % poplatek ceny akce

ZDRAVÍ

 • Skupinové lekce Jany jsou pro obecně zdravé lidi.
 • Metody a techniky praktikované ve skupinových lekcích zahrnují fyzioterapeutická cvičení a cvičení na podporu duševního zdraví. I když jsou tato cvičení pozorně vybírána tak, aby podporovala fyzické i duševní zdraví a well-being, tyto skupinové lekce nenahrazují individuální terapii či zdravotní péči.
 • Jana nabízí modifikace většiny cviků, takže většina lekcí je vhodná pro všechny úrovně fyzické zdatnosti. Každý klient ve skupině však nese odpovědnost za naslouchání svému tělu a k upravení či zastavení praxe v případě bolesti.
 • V případě vážných či akutních zdravotních potíží (fyzických či duševních) musí klient konzultovat vhodnost praxe s Janou a informovat ji o případných změnách ve zdravotním stavu během trimestru. Klient by se měl poradit o svém zdravotním stavu a vhodnost účasti na lekci se svým zdravotním odborníkem před zahájením účasti.
 • Jana neodpovídá za žádnou fyzickou či duševní újmu klienta:
  • Pokud klient nenásleduje přesné instrukce.
  • Pokud klient nenaslouchá svému tělu a svým potřebám během lekce.
  • Pokud klient neprodiskutuje svůj zdravotní stav s Janou před lekcí.

Jana Kyriakou si vyhrazuje právo na změnu podmínek, cen a časů.

© Jana Kyriakou 2019 

Golden sun