Golden sun

Mojí vášní a misí je provádět, podporovat a povzbuzovat druhé

K rozvinutí svého umění péče o sebe samé a o své milované. Věřím, že sdílení, vzájemná spolupráce, podpora a laskavost jsou zdrojem síly, která vede k úspěchu a štěstí...soupeřivost a lsti nikoliv. Na každém z nás záleží a všichni potřebujeme podporu. Všichni potřebujeme pečovat o sebe, o druhé i o naši planetu.

Já podporuji své klienty tak, že jim poskytuji bezpečné prostředí a laskavý přístup podpořený mnohaletou praxí a zkušenostmi.Tak, aby mohli žít radostným životem naplno. 

Na čem budeme pracovat?

Zdraví a životní pohoda nebo-li well-being jsou většinou definovány jako kombinace 4 pilířů, které se propojují a vzájemně ovlivňují:

 • Fyzické zdraví
 • Duševní zdraví
 • Sociální zdraví (vztahy s druhými)
 • Spirituální zdraví

Jak budeme pracovat?

Čerpám ze své 20 leté zkušenosti v oblasti body & mind, které vycházejí z vědecky podložených metod a posilují všechny komponenty zdraví a životní pohody (well-beingu).

Move - umění vědomého a zdravého pohybu a laskavého přístupu k tělu 

Breathe
- umění zastavení, vědomého dýchání a meditace 

Grow
- umění sepepoznání, nalézání svých potřeb, hodnot, seberespektu a životního smyslu a žití dle těchto principů 

Obsah těchto tří komponentů - move. breathe. grow. - se může lišit od člověka k člověku. Na štěstí totiž neexistuje ani univerzální recept, ani “appka”. Srovnávání a soupeření vedou k utrpení. Každý potřebuje nalézt svou vlastní cestu a já jsem tu jako průvodkyně a podpora v hledání té vaší.

move. breathe. grow.

and let the joy flow

Jóga

Jóga je holistický systém pohledu na lidské zdraví, životní pohodu a na náš život v harmonii se zbytkem světa. Jóga je filozofie jednoty. Nic na světě nefunguje v izolaci. Jóga se zaměřuje na fyzické, duševní, emoční i spirituální zdraví a na propojení s naší vyšší moudrostí a životním smyslem.

Jóga má mnoho disciplín. Tradičně se praktikují tyto:

 • Fyzické pozice (asány) 
 • Dechová cvičení (pranayama) 
 • Meditace
 • Studium filozofie a doporučení životního stylu - zamyšlení a diskuze o smyslu života, o lidské sebehodnotě, životních hodnotách, o vztahu sama k sobě, k ostatním a ke světu.

Benefity jógy již byly prověřeny moderní vědou v tisících studiích. Byly potvrzeny mimo jiné tyto pozitivní vlivy na lidské zdraví a životní pohodu:

 • Zlepšení a vyrovnanost postavení těla a funkčnosti pohybového aparátu;
 • Podpora a zlepšení kvality života při léčbě chronických nemocí jako rakovina, MS, diabetes, IBS, kardiovaskulární onemocnění, vysoký krevní tlak a další;
 • Snížení stresu a podpora léčby při duševních onemocněních jako deprese, úzkosti, ADD, PTSD, OCD, schizofrenie, poruchy příjmu potravy;
 • Zlepšení kvality spánku
 • Celkové zlepšení fyzického i duševního zdraví

Jógová psychologie

Jógová psychologie je systém kombinující tisíciletou moudrost jógy a ajurvédy s moderní psychologií. 

Jak říká Ashley Turner, klinická psycholožka, učitelka jógy a zakladatelka programu Jógové psychologie - Yoga.Psyche.Soul:

“Každá praxe a dialog počítá s vlastní dokonalostí a vrozenou moudrostí technologie komplexu těla a mysli. Život sám ví, jak se má žít. My jen nastavujeme ty nejlepší optimální podmínky, ve kterých se úspěch dostaví sám. Tato práce je založena na potvrzení naší “už tak” vzácné hodnoty, nikoliv na patologizování našich symptomů - Není s námi nic špatně!”

“Každý postup, diagnóza, dialog a léčba je založena na simultánním působení na všechny složky bytí - na zlatý trojúhelník Tělo - Mysli - Duch. Nemoc nebo “ne-moc” se objeví ve stavu odpojení mezi naším psychologickým, fyzickým a duchovním bytím. A naopak zdraví je stav propojení těchto tří. Tím pádem: Jógová psychologie je proces transformace skrze integraci.” 

Jóga není jednorázový fitness program či jiný cvičební režim. Jóga je velmi komplexní disciplína a záležitost celoživotního studia. Pouze skutečně oddaní učitelé s tisíci hodinami profesionálního tréninku, studia a zkušeností mohou být kvalifikovaní využívat všechny léčivé nástroje jógy vhodně a efektivně. Jsem hluboce vděčná všem svým učitelům z celého světa, kteří mě vedli skrze tento celoživotní proces. Navzdory tisíci hodinám školení a zkušeností i vedení studentů a klientů, neustále s pokorou pokračuji v tomto celoživotním studiu. I já navždy zůstávám jógovým studentem. 

Pilates

Pilates je metoda fyzického cvičení a pohybu, která protahuje, posiluje a navozuje rovnováhu v těle. Systematickou prací skrze specifická cvičení a vědomé dýchání se Pilates osvědčil nejen jako cenný fitness styl, ale jako velmi důležitá kompenzace a komponent sportovního tréninku, rehabilitace a fyzioterapie. 

Vědecký výzkum potvrdil řadu pozitivních vlivů Pilates na zdraví:

 • Zvýšená kapacita plic a zlepšení krevního oběhu díky hlubokému zdravému dýchání
 • Zvýšení síly a flexibility pohybového aparátu, především v oblasti středu těla - hluboké břišní a zádové svaly (CORE)
 • Pilates učí koordinaci - jak svalovou tak mentální
 • Zlepšení postavení a rovnováhy těla
 • Zvýšení kostní denzity a zdraví kloubů
 • Zlepšení pozitivního vnímání těla 

Pilates učí rovnováze, kontrole a vědomému pohybu na cvičební podložce a tyto kvality se poté přelévají do denního života.

Zdroje a více informací o Pilates: http://www.pilatesmethodalliance.org/

Jsem vyškolena vést Pilates lekce na podložce a na speciálních Pilates strojích (Reformer a Chair) u světově vedoucích profesionálních škol - Balanced Body University a Stott Pilates. Prošla jsem stovkami hodin specializovaného tréninku této metody včetně využití Pilates ve fyzioterapii. 

Mindfulness - všímavost

“Mindfulness je schopnost záměrně zaměřit pozornost na přítomný okamžik a přijmout ho tak, jak se vyvíjí, bez hodnocení, analyzování či očekávání; s otevřeností, zvědavostí a laskavostí.”

Mindfulness vychází z Buddhistické filozofie a meditace, staré přes 2.500 tisíce let. 

Za posledních 30 let se mindfulness oprostila od spojení s náboženstvím a s Buddhismem a zjednodušila tak, aby vyhověla kontextu západního světa. V 70. letech 20.století Dr. Jon Kabat-Zinn, profesor na Univerzitě v Massachusetts, vyvinul strukturovaný 8 týdenní program mindfulness pro pacienty s chronickými nemocemi a bolestmi, na které již nepůsobila medikace. Po ukončení tohoto 8 týdenního kurzu se pacientům snížily fyzické bolesti a především jim to ulehčilo mentálně. 

Tento kurz je nyní známý po celém světě a mindfulness programy již prošly tisíci dalších studií. Mindfulness mění strukturu mozku. Nyní se trénink této schopnosti zařazuje nejen do zdravotnictví, do sféry podnikání, sportu, umění i do školství.

Výzkumníci skutečně potvrdili mnoho pozitivních účinků praktikování mindfulness na lidské zdraví, jako je:

 • Snížení stresu
 • zlepšení koncentrace a paměti
 • zlepšení empatie a laskavosti k druhým, i k sobě
 • celkové zlepšení fyzického i duševního zdraví (snížení zánětlivosti až na úrovní genetické, podpora léčby depresí, úzkostí a poruch příjmu potravy a další)

Několik zajímavých studií o přínosech mindfulness: 

Snížení stresu

Zlepšení pozornosti a paměti

Zvýšení soucitu, laskavosti a empatie

Mysl, tělo a DNA

Chtěla bych poděkovat svým mindfulness učitelům a mentorům, ke kterým patří Kevin Hawkins, Tony Ackerman, Amy Burke, Ashley Turner a tým organizace Mindfulness in Schools Project, UK - kde jsem získala certifikaci učit mindfulness pro děti a mladistvé. Jsem také velmi vděčná všem učitelům českého Mindfulness Clubu, od kterých se neustále učím a inspiruji. 

Embody Love Movement®

Body-image, sebeúcta a sebelaskavost

Mise organizace Embody Love Movement®:

“Podpořit všechny ty, které se cítí být dívkami nebo ženami, aby se pomocí rozvíjení sebepřijetí, sebelaskavosti a soucitu k druhým, dokázaly propojit se svým jedinečným pojetím krásy.”

Workshopy body-image ELM jsou interaktivní a prožitkové a jsou speciálně navrženy pro specifické věkové skupiny. Každý workshop provede účastnice cestou, která mění jejich pohled na sebe samé, na to, jak mluví k sobě i k ostatním; jak se k sobě i ostatním chovají. Workshopy zahrnují cvičení, která vytváří bezpečný prostor pro vyjádření emocí, odhalují mediální mýty krásy, mění konverzaci od kritiky k laskavosti a učí najít skutečnou sebehodnotu a životní smysl. Účastnice objevují, že jejich těla jsou více, než objekty ke srovnávání a hodnocení. Místo toho objevují, že těla jsou jako chrámy pro jejich krásné duše.

Jsem facilitátorkou tohoto programu, certifikovanou přímo zakladatelkou Dr. Melody More, klinickou psycholožkou a učitelkou jógy. 

Facilituji ELM programy o body-image pro dívky a dospělé ženy, pro veřejnost a ve školách.