PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JANA KYRIAKOU 
Platné od: 1.5. 2018

PRO VŠECHNY KLIENTY, KTEŘÍ MI POSKYTUJÍ SVÁ OSOBNÍ DATA

 1. O správci dat: Jana Kyriakou
 2. Můj závazek k ochraně osobních údajů
 3. Jaká data shromažďuji a zpracovávám
 4. Jak data používám
 5. Používání Cookies a dalších digitálních technologií
 6. Přístup k vašim osobním informacím a vaše práva
 7. O nezletilých (dětech)
 8. Zabezpečení a uchovávání dat

1. O správci dat: Jana Kyriakou

Jsem podnikatelka registrovaná v živnostenském rejstříku Prahy 6, Česká republika, IČO: 02697556. Kontaktovat mě můžete na e-mailové adrese: jana@janakyriakou.comMá oprávněná podnikatelská činnost je v poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy, dále poradenská a konzultační činnost, lektorská činnost, organizace kulturních a vzdělávacích kurzů a akcí. Jsem certifikovaná lektorka a mým záměrem je poskytování služeb v oblasti jógy, pilates a mindfulness jednotlivcům, skupinám a organizacím za cílem zlepšení zdraví a životní pohody, nebo-li well-beingu. 

2. Můj závazek k ochraně osobních údajů

Dodržuji všechny platné zákony o ochraně soukromí v každé zemi Evropské unie (EU), včetně obecného nařízení EU o ochraně údajů („GDPR“). Přísně dodržuji nařízení (EU) 2016/679 a směrnici 95/46 / EC o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním „osobních údajů“ a o volném pohybu těchto údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) nařizují způsob, jakým shromažďuji a zpracovávám osobní údaje. 

„Osobní údaje“ definuje GDPR jako jakékoliv informace týkající se identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

„Citlivé osobní údaje“ se týkají osobních údajů odhalujících rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrická data za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo údajů týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby (dále jen „zvláštní kategorie údajů“ v obecném nařízení EU o ochraně údajů).

Zapojením se do jakékoliv mé lekce, akce nebo do jiné profesionální spolupráce se mnou vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, že souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí a že jste byli řádně seznámeni a informováni o zpracování vašich osobních údajů.

3. Jaká data shromažďuji a zpracovávám

V rámci mých lekcí, kurzů a dalších akcí v oblasti well-beingu, které jsou součástí mé běžné činnosti, zpracovávám informace, které se mnou sdílíte. To může zahrnovat:

 • Přímé identifikační údaje,jako je vaše celé jméno, adresa bydliště nebo osobní e-mailová adresa, které by samy nebo v kombinaci s jinými snadno dostupnými údaji mohly identifikovat vás nebo jiného člena vaší domácnosti
 • Demografické údaje jako věk, pohlaví, rodinný stav, zaměstnání 
 • Vaše chování a preference, které mi pomáhají lépe porozumět jednání a volbám životního stylu spojené s vašim zdravím a životní pohodou (well-beingem). „Data o chování“ se vztahují na to, kdy, proč a jak se v určité momenty chováte nebo jakým způsobem se chováte, a „Data preferencí“ se vztahují na konkrétní volby v životním stylu
 • Veškerý obsah nebo materiál, který se rozhodnete se mnou sdílet, včetně, bez omezení, fotografií, videí a obrázků
 • Určité informace o profilu uložené na vašem účtu platformy sociálních sítí, pokud souhlasíte s účastí na komunikaci nebo projektu prostřednictvím služby třetí strany, jako je Facebook, Instagram nebo Twitter
 • Dobrovolně poskytnuté nebo zveřejněné citlivé informace.„Citlivými osobními údaji“ se rozumí osobní identifikační údaje, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby
 • Váš hlas / fyzický vzhled v případech audio / video nahrávky vaší účasti na lekci či jiné akci, v osobním rozhovoru apod.

4. Jak data používám

Údaje, které shromažďuji, používám za účelem kontaktu s vámi ohledně služeb, které poskytuji, k zasílání informací týkajících se dohodnutých individuálních nebo skupinových lekcí a akcí, k zasílání informací o mých připravovaných akcích, zasílání článků a mých produktů a k plnění naší dohody o připravení a nastavení mého programu dle vašich individuálních potřeb.  

5. Používání Cookies a dalších digitálních technologií

Při vašem používání mých webových stránek, aplikací a digitálních služeb automaticky přijímám a ukládám určité typy informací:

 • Webové formuláře, například když zadáte informace do registračního formuláře nebo když do vyhledávacího pole zadáte dotaz.
 • Na některých mých webových stránkách mohou být použity technologie, jako jsou cookies a webové majáky Tyto technologie využívám k efektivnější exekuci projektů, k vylepšení vaší zkušenosti jako účastníka, k usnadnění navigace, k efektivnějšímu zobrazování informací, pro účely zabezpečení i pro správu webu. Mějte prosím na paměti, že můžete upravit nastavení v prohlížeči vašeho počítače tak, aby odmítal soubory cookie, nebo můžete vymazat jednotlivé nebo všechny soubory cookie v počítači podle pokynů v souboru nápovědy k prohlížeči.
 • Protokolování webu, které mi umožňuje shromažďovat standardní informace, které váš prohlížeč odesílá na každý web, který navštěvujete - například vaši IP adresu, typ a jazyk prohlížeče a web, ze kterého jste přišli - stejně jako navštívené stránky a odkazy, na které kliknete při používání mých webů a digitálních služeb.

6. Přístup k vašim osobním informacím a vaše práva

Účast na mých lekcích a akcích je vždy dobrovolná a vy můžete kdykoli odstoupit. Pokud budete chtít, kontaktujte mě na adrese jana@janakyriakou.com a můžete uplatnit některá z vašich práv na ochranu soukromí uvedených zde:

 • Právo na získání informací o vašich osobních údajích bez zbytečného odkladu, včetně účelu zpracování, jaké druhy osobních údajů jsou zpracovávány a kdo jsou příjemci těchto údajů
 • Právo požádat o přístup k vašim osobním údajům (včetně potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány)
 • Právo požadovat opravu / úpravu údajů, výmaz nebo omezení zpracování, pokud zjistíte nebo se domníváte, že shromážděné údaje jsou nepřesné
 • Právo požádat o vymazání určitých údajů o vás
 • Právo navrhnout další omezení týkající se zpracování údajů o vás, a
 • Právo na přenositelnost dat („vzetí zpět“) pro data, která jste poskytli

Pokud se domníváte, že jsem nedodržela zákony o ochraně osobních údajů nebo podmínky tohoto prohlášení, máte právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu (podrobnosti najdete zde).

7. O nezletilých (dětech)

Své služby také poskytuji dětem (do 18 let). Mohou se účastnit pouze poté, co získám výslovný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. Jakmile byl sběr údajů o dětech povolen rodičem nebo zákonným zástupcem, vztahují se všechna ustanovení tohoto prohlášení i na údaje o dětech všech věkových skupin (do 18 let).

8. Zabezpečení a uchovávání dat

Budu vaše údaje uchovávat tak dlouho, jak je to nutné pro účely popsané v tomto prohlášení a v souladu s platnými zákony. Pokud již nejste aktivním klientem, uchovám vaše kontaktní údaje pro případnou budoucí spolupráci. Všechny vaše osobní údaje budou trvale deidentifikovány, pokud již vaše identifikace nebude potřeba pro účely auditu, právní nebo související účely. 

Golden sun